Biuro rachunkowe

Obsługa księgowa – Cennik

Mając na uwadze szczególne potrzeby Klientów, ceny usług są ustalane w drodze indywidualnych rozmów.  Każdy Klient jest dla nas wyjątkowy, dlatego też do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie, uwzględniając Jego potrzeby.

Oferujemy pakiety uwzględniające ilość dokumentów lub ustalamy odpłatność za rodzaj  dokumentu, albo też ustalamy stałą  odpłatność minimalną i dodatkową  uzależnioną od rodzaju dokumentu.

Nie stronimy od negocjacji i chętnie przyjmujemy nowe wyzwania. Miejscem wykonywania usług jest siedziba biura rachunkowego lub siedziba Zleceniodawcy.

 

 

 

Zakres usług wchodzących w skład abonamentu dot. księgowości:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych , uproszczonej księgowości, tj. książki przychodów i rozchodów, ryczałtu ewidencjonowanego.
 • Prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT, sporządzanie, wysyłanie elektronicznie miesięcznych/kwartalnych deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-27 oraz plików jpk.
 • Sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym.
 • Rozliczanie operacji eksportowych, importowych oraz wewnątrzwspólnotowych, sporządzanie informacji VAT-UE.
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz naliczanie odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przyjętym planem amortyzacji.
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia.
 • Rozliczanie kosztów użytkowania pojazdów na podstawie prowadzonej ewidencji przebiegów.
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych oraz przekazywanie informacji o bieżących zobowiązaniach podatkowych.
 • Sporządzanie bieżących sprawozdań finansowych obejmujących bilans oraz rachunek zysków i strat lub innych zestawień dla pozostałych ewidencji.
 • Reprezentowanie Klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS.
 • Konsultacje i porady.

Zakres usług wchodzących w skład abonamentu dot. Kadr i płac:

 • Sporządzenie listy płac przy uwzględnieniu informacji

o nieobecnościach ( urlopy, choroby )

 • Sporządzanie umów o pracę, aneksów, wypowiedzeń, świadectw pracy,
 • Prowadzenie ewidencji – czas pracy, nieobecności, karty urlopowe
 • Wystawianie rachunków do umów cywilno-prawnych ( zlecenie, o dzieło ),
 • Sporządzanie deklaracji ZUS wraz z przekazem elektronicznym,
 • Wyliczanie miesięcznych zobowiązań z tytułu składek ZUS i podatku dochodowego

z tytułu wynagrodzeń (DRA, PIT-4),

 • Sporządzenie rocznych deklaracji podatkowych pracowników etatowych i zleceniobiorców ( PIT-11/8B, PIT-40 ),
 • Sporządzenie deklaracji rocznej dotyczącej wpłaconych zaliczek na podatek dochodowy za pracowników ( PIT-4R)

 

Dodatkowo zapewniamy dostęp do obowiązkowych szkoleń z zakresu bhp dla pracodawców i pracowników.

CENNIK

 

Ceny bazowe dla usług podstawowych

KSIĘGI HANDLOWE: od 350,00 zł

PODATKOWA KSIĄŻKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW: od 200,00 zł

RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY: od 150,00 zł

OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA: 30,00 zł/osobę

 

 

Ceny ustalane są indywidualnie w drodze negocjacji z klientem i uzależnione są od:

 • formy prawnej przedsiębiorstwa,
 • formy prowadzonej ewidencji księgowej (Księgi Handlowe, KPiR, Ryczałt Ewidencjonowany),
 • branży przedsiębiorstwa (np. działalność usługowa, handlowa, produkcyjna),
 • ilości dokumentów księgowych,
 • liczby zatrudnianych pracowników (obsługa z kadrami).

Rabaty dla klientów pracujących w programie SUBIEKT GT firmy InsERT

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.